Vlas

Het product: Vlas is een blauwbloemige plant die met name wordt geteeld in Noord Frankrijk en in mindere mate in Zeeland. De buitenste vezels van de vlasstengel worden gebruikt voor textiel en linnen, de zaden worden gebruikt voor olie productie en als veevoer. De kern van de stengel (restproduct van de vlasindustrie) wordt na bewerking gebruikt als stal strooisel voor met name paardenboxen.

Gebruik: Maak de box goed schoon (eventueel ontsmetten), verspreid afhankelijk van de boxgrootte 4 á 6 balen vlas per box. Gedurende de eerste week alleen dagelijks de mestballen verwijderd. De tweede week en verder wekelijks ongeveer ½ tot 1 baal vlas toevoegen en dagelijks de mestballen en eventuele plekken blijven verwijderen. Het bed regelmatig opschudden, zodat het vlas kan luchten en drogen. Na drie maanden de box desgewenst leegmaken en opnieuw met het proces aanvangen.

Arbeidsbesparing: Slechts 4 keer per jaar helemaal uitmesten. Door het snelle composteren van het vlas heeft u geen mesthoop meer maar een composthoop met een omvang van maximaal ¼ van uw oude mesthoop. Dit ten opzichte van stromest. Ook de tijdsbesparing op boxonderhoud is een verlichting, ten opzichte van stro bespaart u met het strooien van vlas ½ tot 1 uur per box per week. Dus bijvoorbeeld, waar u normaal met stro 5 uur in de week uw stal uitmest, mag u met vlas rekenen op 4,5 tot zelfs 4 uur in de week.

Diergezondheid: Vlas voorkomt en bevordert genezing van hoefzweren en zool aandoeningen dit in tegenstelling tot zaagsel en hennep.

Milieu: Gebruik van vlas is zeer milieuvriendelijk, de mest composteert in ongeveer 8 weken tot een goede compost dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld zaagsel en houtkrullen mest. Vlas compost is zeer in trek bij (moes)tuin liefhebbers, onkruidzaden komen in vlas niet voor. Voor particuliere paardenhouders ( 1 á 2 paarden ) is het van belang te weten dat een mesthoop tot het verleden behoort ( ¾ volume reductie ). Het volume mest kan gemakkelijk via de GFT bak worden afgevoerd.