Home

Welkom op de website van Hooi-, Stro- en Houtvezelhandel Schutte, kort gezegd Fouragehandel Schutte. Sinds 1978 zijn wij naast ons melkveebedrijf begonnen met de verkoop van hooi & stro. Vanaf 1999 hebben we dit uitgebreid met de verkoop van strooisel en diervoeders, daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in het maken van mini-kuilbalen. In de loop van de jaren hebben wij het melkveebedrijf afgestoten.

In de loop der jaren is ons aanbod gegroeid. Wij leveren o.a. het assortiment van Pavo, Action Quality HorsefoodVitalbix, Pavo, Kasperfauna food, Equifirst, Havens, Hofman Animal  Care, Haylage Horse Original Grass mix incl. producten speciaal voor de rundveehouderij en het huismerk.

Wij hebben als Pavo dealer zijnde o.a. het hele jaar biest en veulenmelk op voorraad.

Tevens zijn wij erkend vergunninghouder voor het leveren van URA-diergeneesmiddelen.