Hooi & Stro

Weidehooi
Het weidehooi wordt met grote zorgvuldigheid door ons geselecteerd, zodat u kunt rekenen op de beste kwaliteit. Dit fijne soort hooi is vooral bedoeld voor kalveren, zieke koeien, etc. Ook voor grover (paarden) hooi kunt u ook bij ons terecht.

Stro
Meest voorkomende soorten zijn tarwe- en gerstestro. Tarwestro wordt hoofdzakelijk als strooisel gebruikt en telt in die vorm niet mee voor Minas. Gerstestro wordt overwegend als structuurhoudend voer voor melk- en jongvee gebruikt. Meest gangbaar, gemakkelijkst en goedkoopst zijn de grote pakken, maar ook kleine baaltjes zijn leverbaar.

Ook verzorgen wij naast het persen en wikkelen van kuilbaaltjes vanaf zomer 2003 ook het persen van stro. Tevens hebben wij een multipack in ons assortiment, met deze machine worden meerdere balen gebundeld.